Vilkår for leie av hytte/leilighet

Alminnelige vilkår ved leie av hytte/leilighet. Disse generelle vilkårene gjelder mellom Vrådal Booking AS (formidler) og den som selv, eller gjennom andre,(leietaker) inngår avtale med Vrådal Booking i henhold til bekreftelsen.

Formidler

Vrådal Booking
Kviteseidvegen 1698
N – 3853 Vrådal

telefon +47 35 06 90 00
booking@vraadalbooking.com

Generell informasjon

Vennligst kontroller bekreftelsen du mottar. Da bekreftelsen er vår kontrakt, er det viktig at leietaker kontrollerer at dette er i samsvar med bestillingen. Eventuelle bemerkninger må fremsettes straks. Ved betaling aksepteres disse vilkår.

Bestilling

En bestilling er bindende fra det øyeblikk den er betalt.

Ved bestilling av hytte/leilighet kreves det at minst 2 boende personer pr. objekt er 21 år eller eldre (unntak etter avtale). Ved bestilling av hotellrom kreves det at minst 1 person er 18 år eller eldre. Vi forbeholder oss retten til å kreve gyldig legitimasjon ved innsjekk.

Gjesten har rett til å la en annen person overta bestillingen og formidler må godta denne personen, med mindre det er grunn til annet. Gjesten må i slike tilfeller gi beskjed om dette før ankomstdagen.

Avbestilling hytter/leiligheter

Ved online booking skal det også avbestilles online.

Avbestilling kan skje skriftlig (booking@vraadalbooking.com) eller muntlig (telefon +47 35 06 90 00) til oss. Om avbestilling skjer innen 30 dager før ankomst, betaler vi tilbake innbetalt beløp, men beholder et ekspedisjonsgebyr på Nkr 250,-.

Om avbestilling skjer 29 dager eller senere før ankomst, må gjesten betale oppholdet i sin helhet.

Dersom sykdom forhindrer oppholdet og det må avbestilles 29 dager eller senere før ankomst, må oppholdet likevel betales. Vi anbefaler deg å tegne en reiseforsikring med avbestillingsforsikring via ditt forsikringsselskap eller Europeiske Reiseforsikring.

Avbestilling hotellrom

Avbestilling gjøres på telefon +47 35 06 90 00.

Avbestilling kan skje inntil klokken 16:00 ankomstdagen. Ved avbestilling senere enn dette, må oppholdet betales i sin helhet. vi anbefaler deg å tegne en reiseforsikring med avbestillingsforsikring via ditt forsikringsselskap eller Europeiske Reiseforsikring.

Endring av enhet

På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor formidlers kontroll, har denne rett til å flytte leietaker til et likeverdig bosted. Der det er mulig skal formidler på forhånd informere leietaker om slike endringer, eller så snart det er praktisk mulig. Slike endringer gir ikke leietaker rett til å unnlate å betale hele eller deler av avtalt leiesum.

Ønskemål

Vi gjør oppmerksom på at ønskemål om bestemte leilighets- eller hyttenummer ikke kan garanteres innfridd.

Leietakers ansvar

Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i og i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår. Husordensregler skal følges. Mellom kl. 23.00 og 07.00 skal det være ro i boanlegget og det skal vises størst mulig hensyn til andre gjester i boanlegget.

Leietaker plikter å følge bestemmelser angående røyking og husdyrhold. Overtredelse av dette medfører et gebyr på minimum kr 1.500,-.

Leietaker er erstatningspliktig overfor utleier for tap og skade som påføres bygning eller inventar. Leietaker forplikter å betale utleier for ekstrakostnad som skyldes leietakers, medreisendes eller besøkendes adferd.

Før avreise forplikter leietaker å rydde inn- og utvendig og følge vaskeinstruksjonene. Dersom disse ikke følges vil leietaker bli fakturert for sluttrengjøring. Dersom leietaker ønsker at formidler skal rengjøre enheten må dette bestilles senest dagen før avreise. I slike tilfeller skal søppel tømmes og alle overflater ryddes.

Det oppgitte maksimum antall personer må ikke overskrides og boenheten må ikke benyttes til annet enn ferie- og fritidsformål, dersom ikke annet er avtalt.

Klager på stedet

Om leietaker har en klage vedrørende sin boenhet ved ankomst, ber vi om at resepsjonen der nøkkelen ble utlevert blir underrettet snarest, eller senest innen kl. 11.00 dagen etter ankomst, slik at vi har mulighet til å rette opp feilen. Feil som oppstår under oppholdet må underrettes oss umiddelbart, slik at vi har mulighet til å rette på dette.

Gjesten har rett til å la en annen person overta bestillingen og formidler må godta denne personen, med mindre det er grunn til annet. Gjesten må i slike tilfeller gi beskjed om dette før ankomstdagen.

Annen informasjon

Innsjekking/nøkkelutlevering foregår tidligst fra kl. 15.00 på ankomstdagen. Utsjekking må skje innen kl. 11.00 på avreisedagen (hotellrom kl. 12.00).
I losjiprisen inngår ikke toalettpapir, sengetøy, håndklær, utvask, ved, barnestol eller barneseng, om ikke annet er oppgitt.

Sengetøy, ved, utvask og barneseng/barnestol kan bestilles. Dette må gjøres senest dagen før ankomst (utvask senest dagen før avreise). Det er et begrenset antall barnesenger / barnestoler pr. utleieenhet.

Forbehold

Formidler står ikke til ansvar for utilfredsstillende snøforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold utenfor vår kontroll.

Force Majeure

Partene kan tre ut av denne avtale dersom boenheten ikke kan benyttes på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, lengre avbrudd på vann- eller el – tilførsel og lignende hendelser som verken utleier eller leietaker kunne forutse eller påvirke.